root/lang/objective-cplusplus/i3/trunk/po/sk.po @ 36712

Revision 36712, 4.7 kB (checked in by saturday06, 7 years ago)

aaa

  • Property svn:executable set to *
Line 
1# hello sk.po
2# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the hello package.
4# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2002, 2008.
5# Stanislav Meduna <stano@meduna.org>, 2000, 2001.
6# Miroslav Vasko <vasko@debian.cz>, 1999.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: hello 2.3.91\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: dyob@lunaport.net\n"
12"POT-Creation-Date: 2010-02-11 20:53+0900\n"
13"PO-Revision-Date: 2008-11-07 14:31+0100\n"
14"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
15"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
19
20#: src/Test1.cpp:185 src/Test1.cpp:190 src/Test1.cpp:198 src/Test1.cpp:203
21#: src/Test1.cpp:211 src/Test1.cpp:216
22#: src/gui-windows/InputWindowPlatform.cpp:186
23msgid "Hello, world!"
24msgstr "Ahoj, svet!"
25
26#: src/gui-cocoa/CompletionWindowPlatform.cpp:33
27#, fuzzy
28msgid "Hello, compl"
29msgstr "Ahoj, svet!"
30
31#: src/gui-cocoa/GuiTest1.cpp:12
32msgid "ABCDE"
33msgstr ""
34
35#: src/gui-cocoa/InputWindowPlatform.cpp:41
36msgid "Hello, input"
37msgstr ""
38
39#: src/gui-cocoa/OutputWindowPlatform.cpp:33
40#, fuzzy
41msgid "Hello, output"
42msgstr "Ahoj, svet!"
43
44#: src/gui-windows/Gui.cpp:28
45msgid "info"
46msgstr ""
47
48#: src/mil/include/mil/StaticData.cpp:143
49#, c-format
50msgid "Objective-C Exception, name=[%s] reason=[%s]\n"
51msgstr ""
52
53#~ msgid "%s: extra operand: %s\n"
54#~ msgstr "%s: operand navyše: %s\n"
55
56#~ msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
57#~ msgstr "Skúste `%s --help' pre viac informácií.\n"
58
59#~ msgid "hello, world\n"
60#~ msgstr "ahoj, svet\n"
61
62#~ msgid ""
63#~ "+---------------+\n"
64#~ "| Hello, world! |\n"
65#~ "+---------------+\n"
66#~ msgstr ""
67#~ "+-------------+\n"
68#~ "| Ahoj, svet! |\n"
69#~ "+-------------+\n"
70
71#~ msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
72#~ msgstr "Použitie: %s [VOĽBA]...\n"
73
74#~ msgid "Print a friendly, customizable greeting.\n"
75#~ msgstr "Vytlačiť priateľský, nastaviteľný pozdrav.\n"
76
77#~ msgid ""
78#~ "  -h, --help          display this help and exit\n"
79#~ "  -v, --version       display version information and exit\n"
80#~ msgstr ""
81#~ "  -h, --help          zobraziť túto pomoc a skončiť\n"
82#~ "  -v, --version       zobraziť informácie o verzii a skončiť\n"
83
84#~ msgid ""
85#~ "  -t, --traditional       use traditional greeting format\n"
86#~ "  -n, --next-generation   use next-generation greeting format\n"
87#~ "  -g, --greeting=TEXT     use TEXT as the greeting message\n"
88#~ msgstr ""
89#~ "  -t, --traditional       použiť tradičný formát pozdravu\n"
90#~ "  -n, --next-generation   použiť formát pozdravu ďalšej generácie\n"
91#~ "  -g, --greeting=TEXT     použiť TEXT ako správu pozdravu\n"
92
93#~ msgid "Report bugs to <%s>.\n"
94#~ msgstr ""
95#~ "Správy o chybách zasielajte na adresu <%s> (iba anglicky).\n"
96#~ "Komentáre k slovenskému prekladu zasielajte na adresu <sk-i18n@lists."
97#~ "linux.sk>.\n"
98
99#~ msgid ""
100#~ "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
101#~ "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl."
102#~ "html>\n"
103#~ "This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
104#~ "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
105#~ msgstr ""
106#~ "Autorské práva © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
107#~ "Licencia GPLv3+: GNU GPL verzia 3 alebo novšia <http://gnu.org/licenses/"
108#~ "gpl.html>\n"
109#~ "Toto je slobodný softvér: môžete ho slobodne meniť a ďalej šíriť.\n"
110#~ "Neposkytuje sa ŽIADNA ZÁRUKA v rozsahu povolenom zákonmi.\n"
111
112#~ msgid "Unknown system error"
113#~ msgstr "Neznáma systémová chyba"
114
115#~ msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
116#~ msgstr "%s: voľba `%s' je nejasná\n"
117
118#~ msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
119#~ msgstr "%s: voľba `--%s' nepovoľuje argument\n"
120
121#~ msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
122#~ msgstr "%s: voľba `%c%s' nepovoľuje argument\n"
123
124#~ msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
125#~ msgstr "%s: voľba `%s' vyžaduje argument\n"
126
127#~ msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
128#~ msgstr "%s: neznáma voľba `--%s'\n"
129
130#~ msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
131#~ msgstr "%s: neznáma voľba `%c%s'\n"
132
133#~ msgid "%s: illegal option -- %c\n"
134#~ msgstr "%s: nepovolená voľba -- %c\n"
135
136#~ msgid "%s: invalid option -- %c\n"
137#~ msgstr "%s: neplatná voľba -- %c\n"
138
139#~ msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
140#~ msgstr "%s: voľba vyžaduje argument -- %c\n"
141
142#~ msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
143#~ msgstr "%s: voľba `-W %s' je nejasná\n"
144
145#~ msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
146#~ msgstr "%s: voľba `-W %s' nepovoľuje argument\n"
147
148#~ msgid "write error"
149#~ msgstr "chyba zápisu"
150
151#~ msgid "`"
152#~ msgstr "„"
153
154#~ msgid "'"
155#~ msgstr "“"
156
157#~ msgid "memory exhausted"
158#~ msgstr "vyčerpaná pamäť"
Note: See TracBrowser for help on using the browser.