Show
Ignore:
Timestamp:
11/08/07 19:42:37 (9 years ago)
Author:
otsune
Message:

lang/perl/Acme-JapaneseCPANAuthors/trunk/lib/Acme/JapaneseCPANAuthors/Registered.pm: Add few persons from http://pause.perl.org/pause/query?ACTION=who_is

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/perl/Acme-JapaneseCPANAuthors/trunk/lib/Acme/JapaneseCPANAuthors/Registered.pm

  r1230 r1239  
  4040    HEDWIG    => 'Yusuke Sugiyama', 
  4141    HIDE      => 'Hideo Kimura', 
   42    HIGU      => 'Higuchi hiroyuki', 
  4243    HIKARINE  => 'Hajime Kurita', 
  4344    HIMAZU    => 'Hideyo Imazu', 
   
  4748    HIROYUKI  => 'Hiroyuki Yamanaka', 
  4849    HIROYUKIM => 'Yamanaka Hiroyuki', 
   50    HKOBA     => 'KOBAYASI, Hiroaki', 
  4951    HOLLY     => 'Akira Horimoto', 
  5052    HORIUCHI  => 'Yasuhiro Horiuchi', 
   
  111113    NANZOU    => 'Takaaki Mizuno', 
  112114    NAOYA     => 'Naoya Ito', 
   115    NAOYAT    => 'Naoya "naochan" Tozuka', 
   116    NAOYUKI   => 'Naoyuki Ito', 
  113117    NARUSE    => 'NARUSE, Yui', 
  114118    NEKOKAK   => 'Atsushi Kobayashi', 
   119    NEZUMI    => 'IKEDA Soji', 
   120    NISHIGAYA => 'NISHIGAYA, Yuki', 
  115121    NOZZZZZ   => 'Tetsunari Nozaki', 
  116122    NTSUTSUMI => 'Naoya Tsutsumi', 
   
  134140    SHIKONO   => 'Shinji KONO', 
  135141    SHIMAZU   => 'Yuki SHIMAZU', 
   142    SHINPEI   => 'HAYASHI, Shinpei', 
  136143    SHIRAIWA  => 'Kazuma Shiraiwa', 
  137144    SHOT      => 'Shota Takayama', 
   
  140147    TAIY      => 'Taisuke Yamada', 
  141148    TAKASHI   => 'Takashi Saeki', 
   149    TAKAYUKI  => 'Takayuki Ikeda', 
  142150    TAKEFUMI  => 'KIMURA, takefumi', 
  143151    TAKEO     => 'Takeo Suzuki', 
   
  145153    TAKESAKO  => 'Yoshinori TAKESAKO', 
  146154    TAKESHIGE => 'Ken Takeshige', 
   155    TAKKYUN   => 'Takayuki Ikeda', 
  147156    TAMAKOTO  => 'Tanaka Makoto', 
  148157    TAMASHIRO => 'Yuji Tamashiro', 
   
  174183    YAPPO     => 'Kazuhiro Osawa', 
  175184    YASU      => 'Yasushi Saito', 
   185    YASUHIRO  => 'Yasuhiro Onishi', 
  176186    YOSHIDA   => 'Hironori Yoshida', 
  177187    YOSTY     => 'Koji Komatsu',