Show
Ignore:
Timestamp:
11/08/07 19:42:37 (7 years ago)
Author:
otsune
Message:

lang/perl/Acme-JapaneseCPANAuthors/trunk/lib/Acme/JapaneseCPANAuthors/Registered.pm: Add few persons from http://pause.perl.org/pause/query?ACTION=who_is

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • lang/perl/Acme-JapaneseCPANAuthors/trunk/lib/Acme/JapaneseCPANAuthors/Registered.pm

    r1230 r1239  
    4040    HEDWIG    => 'Yusuke Sugiyama', 
    4141    HIDE      => 'Hideo Kimura', 
     42    HIGU      => 'Higuchi hiroyuki', 
    4243    HIKARINE  => 'Hajime Kurita', 
    4344    HIMAZU    => 'Hideyo Imazu', 
     
    4748    HIROYUKI  => 'Hiroyuki Yamanaka', 
    4849    HIROYUKIM => 'Yamanaka Hiroyuki', 
     50    HKOBA     => 'KOBAYASI, Hiroaki', 
    4951    HOLLY     => 'Akira Horimoto', 
    5052    HORIUCHI  => 'Yasuhiro Horiuchi', 
     
    111113    NANZOU    => 'Takaaki Mizuno', 
    112114    NAOYA     => 'Naoya Ito', 
     115    NAOYAT    => 'Naoya "naochan" Tozuka', 
     116    NAOYUKI   => 'Naoyuki Ito', 
    113117    NARUSE    => 'NARUSE, Yui', 
    114118    NEKOKAK   => 'Atsushi Kobayashi', 
     119    NEZUMI    => 'IKEDA Soji', 
     120    NISHIGAYA => 'NISHIGAYA, Yuki', 
    115121    NOZZZZZ   => 'Tetsunari Nozaki', 
    116122    NTSUTSUMI => 'Naoya Tsutsumi', 
     
    134140    SHIKONO   => 'Shinji KONO', 
    135141    SHIMAZU   => 'Yuki SHIMAZU', 
     142    SHINPEI   => 'HAYASHI, Shinpei', 
    136143    SHIRAIWA  => 'Kazuma Shiraiwa', 
    137144    SHOT      => 'Shota Takayama', 
     
    140147    TAIY      => 'Taisuke Yamada', 
    141148    TAKASHI   => 'Takashi Saeki', 
     149    TAKAYUKI  => 'Takayuki Ikeda', 
    142150    TAKEFUMI  => 'KIMURA, takefumi', 
    143151    TAKEO     => 'Takeo Suzuki', 
     
    145153    TAKESAKO  => 'Yoshinori TAKESAKO', 
    146154    TAKESHIGE => 'Ken Takeshige', 
     155    TAKKYUN   => 'Takayuki Ikeda', 
    147156    TAMAKOTO  => 'Tanaka Makoto', 
    148157    TAMASHIRO => 'Yuji Tamashiro', 
     
    174183    YAPPO     => 'Kazuhiro Osawa', 
    175184    YASU      => 'Yasushi Saito', 
     185    YASUHIRO  => 'Yasuhiro Onishi', 
    176186    YOSHIDA   => 'Hironori Yoshida', 
    177187    YOSTY     => 'Koji Komatsu',