Show
Ignore:
Timestamp:
08/01/08 13:56:58 (8 years ago)
Author:
charsbar
Message:

Acme-CPANAuthors-Japanese: added AMARISAN, ICHI, KOGA

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/perl/Acme-CPANAuthors-Japanese/trunk/lib/Acme/CPANAuthors/Japanese.pm

  r15783 r16928  
  44use warnings; 
  55 
  6 our $VERSION = '0.080714'; 
   6our $VERSION = '0.080801'; 
  77 
  88use Acme::CPANAuthors::Register ( 
   
  1313    AKIRA     => 'Akira Hangai', 
  1414    AKOBA     => 'Atsushi Kobayashi', 
   15    AMARISAN  => 'Ryoji Tanida', 
  1516    AQL       => 'Tetsuya Toyoda', 
  1617    ARUTEIDO  => 'satoshi ishikawa', 
   
  5758    HOLLY     => 'Akira Horimoto', 
  5859    HORIUCHI  => 'Yasuhiro Horiuchi', 
   60    ICHI      => 'Takuya Ichikawa', 
  5961    IHARA     => 'Ikuhiro IHARA', 
  6062    IKEBE     => 'IKEBE Tomohiro', 
   
  8183    KNOK      => 'NOKUBI Takatsugu', 
  8284    KOBAYASI  => 'Hiroyuki Kobayasi', 
   85    KOGA      => 'Seiki Koga', 
  8386    KOJUN     => 'Kojun Ueno', 
  8487    KOKOGIKO  => 'OHTSUKA Ko-hei',