Show
Ignore:
Timestamp:
09/11/09 03:22:22 (7 years ago)
Author:
charsbar
Message:

Acme-CPANAuthors-Japanese: added ARISAWA, CLAIRVY, FUTAYA, HAOYAYOI, KAMIPO, KYORO, OISHI, SUGMAK

Location:
lang/perl/Acme-CPANAuthors-Japanese/trunk
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lang/perl/Acme-CPANAuthors-Japanese/trunk/Changes

  r27716 r35315  
  11Revision history for Acme-CPANAuthors-Japanese 
   2 
   30.090911 2009/09/11 
   4  - YAPC::Asia 2009 update 
  25 
  360.090101 2009/01/01 
 • lang/perl/Acme-CPANAuthors-Japanese/trunk/lib/Acme/CPANAuthors/Japanese.pm

  r33011 r35315  
  44use warnings; 
  55 
  6 our $VERSION = '0.090501'; 
   6our $VERSION = '0.090911'; 
  77 
  88use Acme::CPANAuthors::Register ( 
   
  1515    AMARISAN  => 'Ryoji Tanida', 
  1616    AQL       => 'Tetsuya Toyoda', 
   17    ARISAWA   => 'Kosuke Arisawa', 
  1718    ARUTEIDO  => 'satoshi ishikawa', 
  1819    ASAKURA   => 'ASAKURA Takuji', 
   
  2728    BOXPHERE  => 'Satoshi Ohkubo', 
  2829    CHIBA     => 'Masahiro Chiba', 
   30    CLAIRVY   => 'NAGAYA Shinichiro', 
  2931    COHTAN    => 'Kota Sakoda', 
  3032    DAIBA     => 'DAIBA, Keiichi', 
   
  3739    FUJIWARA  => 'Fujiwara Shunichiro', 
  3840    FUKUDA    => 'Keisuke Fukuda', 
   41    FUTAYA    => 'Satoshi Futaya', 
  3942    GAOU      => 'Kazuharu Arakawa', 
  4043    GFUJI     => 'Goro Fuji', 
  4144    GUNYA     => 'GUNYARA-KUN', 
  4245    HAMANO    => 'Tsukasa Hamano', 
   46    HAOYAYOI  => 'Soshi Tamura', 
  4347    HATA      => 'Masanori HATA', 
  4448    HAYASHI   => 'Hiroo HAYASHI', 
   
  7276    JKONDO    => 'Junya Kondo', 
  7377    JUNICHIRO => 'Junichiro Tobe', 
   78    KAMIPO    => 'Ryuta Kamizono', 
  7479    KAMO      => 'Yoshikazu Kamoshida', 
  7580    KAWABATA  => 'KAWABATA Kazumichi', 
   
  101106    KYANNY    => 'Kensuke Kaneko', 
  102107    KYO       => 'Kyo Nagashima', 
   108    KYORO     => 'Kyosuke INOUE', 
  103109    KZFM      => 'Kazufumi Ohkawa', 
  104110    KZTOMITA  => 'Kazuyoshi Tomita', 
   
  142148    NYARLA    => 'Naoki Okamura', 
  143149    OINUME    => 'Kazuhiro Oinuma', 
   150    OISHI     => 'Eisuke Oishi', 
  144151    OUEST     => 'Daisuke NISHISAKA', 
  145152    OYAMA     => 'Hiroyuki OYAMA', 
   
  171178    SKONNO    => 'Satoshi Konno', 
  172179    SNGJOKEN  => 'Shingo Kikugawa', 
   180    SUGMAK    => 'Makoto Sugiyama', 
  173181    SUZUKI    => 'Yuji Suzuki', 
  174182    TAIY      => 'Taisuke Yamada',